logo Paintball Merksplas

Algemene voorwaarden Paintball-hal

Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van alle met ons gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al onze aanbiedingen.

Huisregels

Elke deelnemer moet vooraf aan het evenement schriftelijk akkoord geven met onderstaand huisregelement.

Leeftijd

De minimale leeftijd voor de reguliere paintballevenementen is 16 jaar, bij controle is het verplicht u te kunnen legitimeren. Bij het jongerenpaintball is de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar.

Veiligheid

De organisatie behoudt het recht ten alle tijden om deelnemers te verbieden of te verwijderen uit het evenement of de Paintball-hal.

Eigen Materiaal

Het is niet toegestaan om eigen paintball markers of eigen paint mee te brengen naar de evenementen. Uitzondering van eigen wapens tijdens de Open dagen. Eigen Paint is nooit toegestaan en kan gekocht worden bij de Paintball-hal

Reserveren

U dient ten alle tijden online te reserveren op www.paintballmerksplas.be. U kunt kosteloos annuleren 48 uur van te voren. Als u niet voor deze tijd annuleert zijn we genoodzaakt 10 euro per persoon te belasten.
Kortingtickets aangekocht via derden kunnen niet gerestitueerd worden.

Kortingen en acties

Kortingen die aan grote groepen wordt gegeven is alleen geldig als minimaal 80 procent komt opdagen, bij minder vervalt helaas de gegeven korting. Let bij aanbiedingen altijd op de geldigheidsdatum om teleurstellingen te voorkomen. Er is altijd maar 1 actie geldig, acties kunnen niet gecombineerd worden.

Overeengekomen tijdstippen

De door ons opgegeven tijden zijn bij benadering en we doen er alles aan om op de genoemde tijdstippen te beginnen, mochten er om welke reden ook vertragingen oplopen kunnen we daar niet aansprakelijk voor gesteld worden. Mocht u te laat komen voor een evenement kunt u op aanwijzing van de marchals op een later tijdstip en na de uitleg als nog deelnemen aan het gereserveerde evenement. Dit heeft uiteraard wel invloed op uw speeltijd.

Aansprakelijkheid

Wij zijn nooit aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade, verlies, gevolgschade, vertragingsschade of enige andere schade uit welke oorzaak dan ook.

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen op te schonen voor de duur van de overmachttoestand. De deelnemer heeft geen recht op een vergoeding.